เลือกประเภทวัสดุ  ประเภทเอกสาร  เรียงตาม  

[English Title]
เรื่องที่ 31 - 55 จากที่พบ 55 เรื่อง

ลำดับ
ชื่อเรื่อง
รายละเอียด
31.
วิธีการและระบบในการนำพรมที่ใช้แล้วกลับมาทำส่วนประกอบพลาสติก / Patent
อ่านบทความฉบับเต็ม
32.
การรีไซเคิลพลาสติก / Patent
อ่านบทความฉบับเต็ม
33.
กระบวนการรีไซเคิลพลาสติกและกระบวนการผลิตพลาสติก / Patent
อ่านบทความฉบับเต็ม
34.
ตะกร้าบรรจุถุงพลาสติกเพื่อนำไปรีไซเคิล / Patent
อ่านบทความฉบับเต็ม
35.
ระบบการนำพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ / Patent
อ่านบทความฉบับเต็ม
36.
พอลิเอสเทอร์พอลิออลจากพอลิเมอร์รีไซเคิลและขยะอย่างขวดเครื่องดื่มพลาสติก / Patent
อ่านบทความฉบับเต็ม
37.
วิธีและอุปกรณ์อัดรีดแนวตั้งสำหรับผลิตเม็ดพลาสติกแบบประหยัดพลังงาน / Patent
อ่านบทความฉบับเต็ม
38.
กรรมวิธีแปรใช้ใหม่เศษชิ้นส่วนภาชนะพลาสติก / Patent
อ่านบทความฉบับเต็ม
39.
กระบวนการรีไซเคิลพลาสติกเหลือทิ้ง / Patent
อ่านบทความฉบับเต็ม
40.
กระบวนการรีไซเคิลพลาสติกเหลือทิ้ง / Patent
อ่านบทความฉบับเต็ม
41.
ระบบการรีไซเคิลพลาสติกใช้แล้ว และวิธีการนำ ABS resin กลับมาใช้ใหม่ / Patent
อ่านบทความฉบับเต็ม
42.
วัสดุก่อสร้างรีไซเคิลจากสไตโรโฟมทนไฟไม่ใช้แล้วและวิธีผลิต / Patent
อ่านบทความฉบับเต็ม
43.
วัสดุไนลอนรีไซเคิลสำหรับใช้ในระบบทำความเย็น / Patent
อ่านบทความฉบับเต็ม
44.
Recycling of plastic waste containing a mixture of polyurethanes with other plastics / Patent
อ่านบทความฉบับเต็ม
45.
พลาสติกใช้ครั้งเดียว : แผนที่นำทางสู่ความยั่งยืน / Other
46.
ตัวทำละลายสำหรับพอลิสไตรีน วิธีลดปริมาตรและการแปรใช้ใหม่พอลิสไตรีนโฟม / Patent
อ่านบทความฉบับเต็ม
47.
การแยกประเภทขวดพลาสติกเพื่อการรีไซเคิล / Patent
อ่านบทความฉบับเต็ม
48.
วิธีการผลิตพลาสติกโพลิคาร์บอเนตผสมกับพลาสติกรีไซเคิล / Patent
อ่านบทความฉบับเต็ม
49.
เรซินสไตรีนิกที่มีพอลิสไตรีนรีไซเคิลเป็นส่วนผสม / Patent
อ่านบทความฉบับเต็ม
50.
ระบบการผลิตเชื้อเพลิงขนส่งจากพลาสติกเหลือทิ้งและชีวมวล / Patent
อ่านบทความฉบับเต็ม
51.
ความจำเป็นในการปรับปรุงเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมรีไซเคิลพลาสติกในประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลาง : กรณีศึกษาประเทศเปรู / Journal
52.
ความเป็นไปได้ในการดัดแปลงทางเคมีของวัสดุเส้นใยจากวัสดุเหลือทิ้งพอลิโพรพิลีน / Journal
53.
สถานการณ์พลาสติก : มุมมองในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2018 / Other
อ่านบทความฉบับเต็ม
54.
การผลิตโพลิเมอร์คอมโพสิตจากการรีไซเคิลวัสดุบรรจุภัณฑ์ / Patent
อ่านบทความฉบับเต็ม
55.
การผลิตชิ้นส่วนโครงสร้างของสิ่งปลูกสร้างด้วยพลาสติกรีไซเคิล / Patent
อ่านบทความฉบับเต็ม
หน้าที่ 1|[2]
Download Acrobat Reader

This site is copyright @ 2015 กรมวิทยาศาสตร์บริการ
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

ปรับปรุง : Sunday May 13, 2018 9:31 AM

สถิติจาก truehits.net

กลับหน้าเว็บสำนักหอสมุดฯ