กลับหน้าเว็บสำนักหอสมุดฯ

           
 ชมเชย (150)   
   
พิมพ์ชื่อหัวข้อ หรือชื่อผู้แนะนำ
รายการที่ 1 ถึง 11 จากที่พบ 150 รายการ
ประเภท :
ชมเชย  
ลำดับ
รายละเอียด
คำชี้แจง
1.
    สะดวก รวดเร็ว เจ้าหน้าที่บริการดีมาก
[14 มกราคม 2565]
    เจ้าหน้าที่สำนักหอสมุดฯ ทุกคนยินดีให้บริการด้วยความเต็มใจ พร้อม ปรับปรุงการบริการอย่างต่อเนื่อง และขอขอบคุณในคำชมเชยมา ณ โอกาสนี้
2.
    สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้รวดเร็ว
[11 มกราคม 2565]
    เจ้าหน้าที่สำนักหอสมุดฯ ทุกคนยินดีให้บริการด้วยความเต็มใจ พร้อม ปรับปรุงการบริการอย่างต่อเนื่อง และขอขอบคุณในคำชมเชยมา ณ โอกาสนี้
3.
    รวดเร็ว
[10 มกราคม 2565]
    เจ้าหน้าที่สำนักหอสมุดฯ ทุกคนยินดีให้บริการด้วยความเต็มใจ พร้อม ปรับปรุงการบริการอย่างต่อเนื่อง และขอขอบคุณในคำชมเชยมา ณ โอกาสนี้
4.
    ประทับใจในการให้บริการ
[10 มกราคม 2565]
    เจ้าหน้าที่สำนักหอสมุดฯ ทุกคนยินดีให้บริการด้วยความเต็มใจ พร้อม ปรับปรุงการบริการอย่างต่อเนื่อง และขอขอบคุณในคำชมเชยมา ณ โอกาสนี้
5.
    ได้เอกสารตามต้องการ
[28 ธันวาคม 2564]
    
[31 มกราคม 2565]
6.
    เจ้าหน้าที่มีการบริการที่ดี มีจิตบริการต่อผู้ใช้บริการ และแนะนำขั้นตอนต่าง ๆ ดี
[8 กุมภาพันธ์ 2564]
    เจ้าหน้าที่ทุกท่านเต็มใจให้บริการผู้ใช้ทุกท่านเสมอค่ะ
[10 กุมภาพันธ์ 2564]
7.
    ข้อมูลครบถ้วน เจ้าหน้าที่บริการรวดเร็ว
[5 พฤศจิกายน 2563]
    
[5 พฤศจิกายน 2563]
8.
    บริการดีเยี่ยม พนักงานมีใจบริการสูง
[7 มีนาคม 2562]
    การดำเนินการ : ๑) แจ้งบุคลากร สท. ที่เกี่ยวข้องทราบ ๒) แจ้งผู้ใช้บริการ/ติดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ๓) บันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ ดังนี้ “เจ้าหน้าที่สำนักหอสมุดฯ ทุกคน ยินดีให้บริการด้วยความเต็มใจและพร้อมปรับปรุงการบริการอย่างต่อเนื่อง และขอขอบคุณในคำชมเชยมา ณ โอกาสนี้”
9.
    บริการดีเยี่ยม พนักงานมีใจบริการสูง
[7 มีนาคม 2562]
    ๓) บันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ ดังนี้ “เจ้าหน้าที่สำนักหอสมุดฯ ทุกคน ยินดีให้บริการด้วยความเต็มใจและพร้อมปรับปรุงการบริการอย่างต่อเนื่อง และขอขอบคุณในคำชมเชยมา ณ โอกาสนี้”
10.
    เนื่องจากวันที่ 31 ม.ค. 62 ดิฉันได้รับการร้องขอจากผู้ประกอบการแปรรูปกล้วยเล็บมือนาง อ.หลังสวน จ.ชุมพร ที่เข้าร่วมนำเสนอ white pater แก่นายก ขอให้ วศ. ช่วยสืบค้นและหาแนวทางในการยืดอายุผลกล้วยเล็บมือนางสด เพราะผู้ประกอบการได้รับออเดอร์ประมาณ 24 ตัน แต่ไม่สามารถหาวิธียืดอายุผลสดได้ คิดว่าวิธีการไม่ได้ง่าย มีปัญหาหลายประเด็น เช่น ประสบขั้วกล้วยขึ้นรา กล้วยสุกเร็วเพียงไม่กี่วันหลังจากเก็บเกี่ยว เป็นต้น อาจมีวิธีการจุ่มในสารละลายเพื่อฆ่าเชื้อ หรือวิธีอื่น ๆ ที่สามารถทำได้ในกระบวนการผลิตจริง จึงฝากรบกวนทีม สท. ฝากค้นข้อมูลเชิงลึกให้หน่อย ***ได้รับข้อมูลแล้วขอบคุณมากค่ะ ได้ข้อมูลที่มีประโยชน์มากๆ ฝากขอบคุณแทนผู้ประกอบการด้วยค่ะ
[7 กุมภาพันธ์ 2562]
    การดำเนินการ : ๑) แจ้งบุคลากร สท. ที่เกี่ยวข้องทราบ ๒) แจ้งผู้ใช้บริการ/ติดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ๓) บันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ ดังนี้ “เจ้าหน้าที่สำนักหอสมุดฯ ทุกคน ยินดีให้บริการด้วยความเต็มใจและพร้อมปรับปรุงการบริการอย่างต่อเนื่อง และขอขอบคุณในคำชมเชยมา ณ โอกาสนี้”
[5 กุมภาพันธ์ 2562]
11.
    ต้องการข้อมูลไปทดสอบอีก ว่าใช้ได้หรือไม่ช่วยให้การตัดสินใจได้เร็วขึ้น
[30 พฤศจิกายน 2561]
    การดำเนินการ : ๑) แจ้งบุคลากร สท. ที่เกี่ยวข้องทราบ ๒) แจ้งผู้ใช้บริการ/ติดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ๓) บันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ ดังนี้ “เจ้าหน้าที่สำนักหอสมุดฯ ทุกคน ยินดีให้บริการด้วยความเต็มใจและพร้อมปรับปรุงการบริการอย่างต่อเนื่อง และขอขอบคุณในคำชมเชยมา ณ โอกาสนี้”
[25 เมษายน 2562]
หน้าที่  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14  

   

Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster
This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7285
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, April 30, 2018 5:00 PM