กลับหน้าเว็บสำนักหอสมุดฯ

           
 ชมเชย (150)   
   
พิมพ์ชื่อหัวข้อ หรือชื่อผู้แนะนำ
รายการที่ 23 ถึง 33 จากที่พบ 150 รายการ
ประเภท :
ชมเชย  
ลำดับ
รายละเอียด
คำชี้แจง
23.
    ได้หนังสือตามที่ต้องการ ในเวลาไม่นาน และระยะเวลาในการคืนเหมาะสม
[30 มีนาคม 2560]
    “เจ้าหน้าที่สำนักหอสมุดฯ ทุกคน ยินดีให้บริการด้วยความเต็มใจและพร้อมปรับปรุงการบริการอย่างต่อเนื่อง และขอขอบคุณในคำชมเชยมา ณ โอกาสนี้”
[18 พฤษภาคม 2560]
24.
    ให้บริการที่สะดวก และรวดเร็ว เต็มใจในการให้บริการ
[23 มีนาคม 2560]
    “เจ้าหน้าที่สำนักหอสมุดฯ ทุกคน ยินดีให้บริการด้วยความเต็มใจและพร้อมปรับปรุงการบริการอย่างต่อเนื่อง และขอขอบคุณในคำชมเชยมา ณ โอกาสนี้”
[27 เมษายน 2560]
25.
    การสืบค้นด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยเพิ่มความสะดวก ในการค้นหาด้วยตัวเองแต่เจ้าหน้าที่ก็ให้ความช่วยเหลือดีมากๆ ค่ะ ช่วยหาได้ตามต้องการและมีคอมพิวเตอร์สืบค้นเอง เผื่อมีผู้มาขอใช้บริการหลายท่านในคราวเดียวกัน
[15 มีนาคม 2560]
    “เจ้าหน้าที่สำนักหอสมุดฯ ทุกคน ยินดีให้บริการด้วยความเต็มใจและพร้อมปรับปรุงการบริการอย่างต่อเนื่อง และขอขอบคุณในคำชมเชยมา ณ โอกาสนี้”
[27 เมษายน 2560]
26.
    ได้รับคำแนะนำและวิธีการสืบค้นได้อย่างละเอียด และเข้าใจมากขึ้น
[22 กุมภาพันธ์ 2560]
    สำนักหอสมุดฯ ขอเรียนว่า เจ้าหน้าที่ทุกคนยินดีให้บริการด้วยความเต็มใจ และพร้อมปรับปรุงการบริการอย่างต่อเนื่อง และขอขอบคุณในข้อคิดเห็นมา ณ โอกาสนี้
[22 มีนาคม 2560]
27.
    ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ให้บริการที่ดีมาก ทั้งการประสานระหว่างชั้น แผนก รวดเร็ว เป็นมิตรไมตรี และได้ข้อมูลตามต้องการ
[25 มกราคม 2560]
     สำนักหอสมุดฯ ขอเรียนว่า เจ้าหน้าที่ทุกคนยินดีให้บริการด้วยความเต็มใจ และพร้อมปรับปรุงการบริการอย่างต่อเนื่อง และขอขอบคุณในข้อคิดเห็นมา ณ โอกาสนี้
[1 มีนาคม 2560]
28.
    มีประโยชน์อย่างยิ่ง สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในเชิงธุรกิจ เพื่อทำผลิตภัณฑ์ใช้ในการค้า ลดระยะเวลาในการทดลองผลิตด้วยตนเองได้มาก
[11 มกราคม 2560]
    สำนักหอสมุดฯ ขอเรียนว่า เจ้าหน้าที่ทุกคนยินดีให้บริการด้วยความเต็มใจ และพร้อมปรับปรุงการบริการอย่างต่อเนื่อง และขอขอบคุณในข้อคิดเห็นมา ณ โอกาสนี้
[22 มีนาคม 2560]
29.
    มีข้อมูลให้ค้นคว้าตามที่ต้องการครบถ้วน
[27 ธันวาคม 2559]
    สำนักหอสมุดฯ ขอเรียนว่า เจ้าหน้าที่ทุกคนยินดีให้บริการด้วยความเต็มใจ และพร้อมปรับปรุงการบริการอย่างต่อเนื่อง และขอขอบคุณในข้อคิดเห็นมา ณ โอกาสนี้
[22 มีนาคม 2560]
30.
    เยี่ยมมากและดีแล้ว ทำแบบนี้ต่อไปนะครับ
[19 ธันวาคม 2559]
    เจ้าหน้าที่สำนักหอสมุดฯ ทุกคน ยินดีให้บริการด้วยความเต็มใจและพร้อมปรับปรุงการบริการอย่างต่อเนื่อง และขอขอบคุณในคำชมเชยมา ณ โอกาสนี้
[1 กุมภาพันธ์ 2560]
31.
    การสืบค้นทำได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว
[15 ธันวาคม 2559]
    เจ้าหน้าที่สำนักหอสมุดฯ ทุกคน ยินดีให้บริการด้วยความเต็มใจและพร้อมปรับปรุงการบริการอย่างต่อเนื่อง และขอขอบคุณในคำชมเชยมา ณ โอกาสนี้
[1 กุมภาพันธ์ 2560]
32.
    ขอบคุณบริการของเจ้าหน้าที่มากค่ะ ได้รับความร่วมมือที่ดีมากๆ ค่ะ
[9 ธันวาคม 2559]
    เจ้าหน้าที่สำนักหอสมุดฯ ทุกคน ยินดีให้บริการด้วยความเต็มใจและพร้อมปรับปรุงการบริการอย่างต่อเนื่อง และขอขอบคุณในคำชมเชยมา ณ โอกาสนี้
[1 กุมภาพันธ์ 2560]
33.
    เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำในการสืบค้นข้อมูลและให้บริการดีมาก
[24 พฤศจิกายน 2559]
    เจ้าหน้าที่สำนักหอสมุดฯ ทุกคน ยินดีให้บริการด้วยความเต็มใจและพร้อมปรับปรุงการบริการอย่างต่อเนื่อง และขอขอบคุณในข้อคิดเห็นมา ณ โอกาสนี้
[6 มกราคม 2560]
หน้าที่  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14  

   

Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster
This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7285
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, April 30, 2018 5:00 PM