กลับหน้าเว็บสำนักหอสมุดฯ

           
 ชมเชย (150)   
   
พิมพ์ชื่อหัวข้อ หรือชื่อผู้แนะนำ
รายการที่ 111 ถึง 121 จากที่พบ 150 รายการ
ประเภท :
ชมเชย  
ลำดับ
รายละเอียด
คำชี้แจง
111.
    ขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ห้องสมุดชั้น 5 ในการสืบค้นหาเอกสาร Food เกี่ยวกับการ Develop Product Beverage / แนะนำการบริการ Scan เอกสารแทนการถ่ายเอกสารเพื่อลดการใช้กระดาษและได้เอกสารเป็นสีและชัดเจนด้านตัวหนังสือ ทั้งนี้ทางหัวหน้าวิชาการชั้น 5 ได้แก้ปัญหาโดยการ Scan งานให้ ขอบคุณมากค่ะ
[12 กุมภาพันธ์ 2556]
    เจ้าหน้าที่สำนักหอสมุดฯ ทุกคนยินดีให้บริการด้วยความเต็มใจและพร้อม ปรับปรุงการบริการอย่างต่อเนื่อง และขอขอบคุณในคำชมเชยมา ณ โอกาสนี้
[7 มีนาคม 2556]
112.
    ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน เรียบร้อย รวดเร็ว ประทับใจ เจ้าหน้าที่ให้บริการดีเยี่ยม บรรยากาศดี สภาพเรียบร้อย
[1 กุมภาพันธ์ 2556]
    เจ้าหน้าที่สำนักหอสมุดฯ ทุกคนยินดีให้บริการด้วยความเต็มใจและพร้อม ปรับปรุงการบริการอย่างต่อเนื่อง และขอขอบคุณในคำชมเชยมา ณ โอกาสนี้
[7 มีนาคม 2556]
113.
    บริการช่วยในการสืบค้นสะดวก รวดเร็ว อัธยาศัยดี เอื้อเฟื้อค่ะ
[31 มกราคม 2556]
    เจ้าหน้าที่สำนักหอสมุดฯ ทุกคนยินดีให้บริการด้วยความเต็มใจและพร้อม ปรับปรุงการบริการอย่าง ต่อเนื่อง และขอขอบคุณในคำชมเชยมา ณ โอกาสนี้
[11 กุมภาพันธ์ 2556]
114.
    บริการดี มีน้ำใจ ถูกต้อง ตรงตามความต้องการ รวดเร็ว ยิ้มแย้มแจ่มใส
[14 มกราคม 2556]
    เจ้าหน้าที่สำนักหอสมุดฯ ทุกคนยินดีให้บริการด้วยความเต็มใจและพร้อม ปรับปรุงการบริการอย่าง ต่อเนื่อง และขอขอบคุณในคำชมเชยมา ณ โอกาสนี้
[11 กุมภาพันธ์ 2556]
115.
    เจ้าหน้าที่ทุกคนให้บริการดีมาก เต็มใจให้บริการ ประทับใจมาก
[9 มกราคม 2556]
    
116.
    ยินดีมากที่กระทรวงให้การต้อนรับและแนะนำผู้มาติดต่อ ควรจะกระจายข้อมูลสู่ประชาชนให้มากที่สุด เพื่อการเข้าสู่อาเซียนโดยไม่อายใครฯ
[3 มกราคม 2556]
    
117.
    ขอขอบพระคุณห้องสมุดนี้เป็นอย่างสูง ที่ช่วยสืบค้นเอกสาร JIS และ ISO เพื่อนำไปใช้อ้างอิงในการร่างมาตรฐาน เกี่ยวกับเครื่องซักผ้า ของ สมอ.
[21 ธันวาคม 2555]
    เจ้าหน้าที่สำนักหอสมุดฯ ทุกคน ยินดีให้บริการด้วยความเต็มใจและพร้อม ปรับปรุงการบริการอย่าง ต่อเนื่อง และขอขอบคุณในคำชมเชยมา ณ โอกาสนี้
118.
    ขอให้หน่วยงานรักษามาตรฐานการให้บริการที่ดีเช่นนี้ตลอด พร้อมทั้ง พัฒนาด้านต่างๆ ให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น แต่โดยรวมในการที่มาใช้บริการห้องสมุดอยู่ในระดับดี – ดีมาก เพราะการได้ ข้อมูล ตรงตามความต้องการ และพนักงานมี Service Mind ที่ดี
[4 ธันวาคม 2555]
    
119.
    ได้รับการแนะนำการใช้บริการการสืบค้น การเข้า Website http://dss.go.th เป็นอย่างดีประทับใจ มากครับ
[23 พฤศจิกายน 2555]
    
120.
    หนังสือเยอะ มีคุณภาพ บริการดี ประทับใจ สถานที่สะอาดเรียบร้อย
[8 พฤศจิกายน 2555]
    
121.
    ที่นี่บริการดีมากค่ะ เจ้าหน้าที่ ใจดี เป็นกันเองมาก ขอบคุณมากค่ะ
[5 กันยายน 2555]
    
หน้าที่  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14  

   

Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster
This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7285
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, April 30, 2018 5:00 PM