กลับหน้าเว็บสำนักหอสมุดฯ

           
 ชมเชย (150)   
   
พิมพ์ชื่อหัวข้อ หรือชื่อผู้แนะนำ
รายการที่ 23 ถึง 33 จากที่พบ 124 รายการ
ประเภท :
แนะนำหนังสือใหม่  
ลำดับ
รายละเอียด
คำชี้แจง
23.
    หนังสือ Waste water waster Acid Value Peroxide Value Acetic 2017
[8 ธันวาคม 2560]
    ปี 2018 สำนักหอสมุดฯ บอกรับ Standard Methods For The Examination Of Water and Wastewater 23 ND ไว้ให้บริการแล้ว
[21 พฤษภาคม 2561]
24.
    APHA, AWWA, Standard method for exdmination for water and wastewater 23 rd (2017)
[24 พฤศจิกายน 2560]
    ปี 2018 สำนักหอสมุดฯ บอกรับ APHA, AWWA, Standard method for exdmination for water and wastewater 23rd (2017) ไว้ให้บริการแล้ว
[21 พฤษภาคม 2561]
25.
    APHA STANDARD METHOD
[3 พฤศจิกายน 2560]
    ปี 2018 สำนักหอสมุดฯ บอกรับ APHA STANDARD METHOD ไว้ให้บริการแล้ว
[21 พฤษภาคม 2561]
26.
    หนังสือ NMKL Nordva International certificate No.045 for Compact Dry X-BC B. Cercus
[17 ตุลาคม 2560]
    สำนักหอสมุดฯ ตรวจสอบแล้วสามารถดาวน์โหลดฟรีที่ http://www.nmkl.org/dokumenter/nordval/Sertifikater/NordVal-certificate-047-HyServe-Compact-Dry-ETC-2017_14-02-2017.pdf
[26 ธันวาคม 2560]
27.
    หนังสือ NMKL Nordva Internation certificate No.047 for Compact Dry ETC Enterococci
[17 ตุลาคม 2560]
    สำนักหอสมุดฯ ตรวจสอบแล้วสามารถดาวน์โหลดฟรีที่http://www.nmkl.org/dokumenter/nordval/Sertifikater/NordVal045XBC2015_prolonged-temporarily-to-1-may-2018.pdf
[26 ธันวาคม 2560]
28.
    หนังสือ AOAC ล่าสุด
[16 ตุลาคม 2560]
    ปี 2018 สำนักหอสมุดฯ บอกรับ AOCS ล่าสุด ไว้ให้บริการแล้ว
[21 พฤษภาคม 2561]
29.
    หนังสือ Standard Methods For The Examination Of Water and Wastewater 23 ND
[11 ตุลาคม 2560]
    ปี 2018 สำนักหอสมุดฯ บอกรับ Standard Methods For The Examination Of Water and Wastewater 23 ND ไว้ให้บริการแล้ว
[21 พฤษภาคม 2561]
30.
    หนังสือ Liquid Chromatographic Analysis of Food and Beverages V2
[5 ตุลาคม 2560]
    สำนักหอสมุดฯ จะนำเข้าสู่กระบวนการจัดหาเมื่อมีงบประมาณ ซึ่งได้นำชื่อเข้ากระบวนการขออนุมัติจัดซื้อในปีงบประมาณ 2562
[9 ตุลาคม 2561]
31.
    หนังสือ API Recommended Prachice 5L3 (ฉบับล่าสุด)
[1 กันยายน 2560]
    สท.จัดซื้อมาให้บริการแล้ว ในปีงบประมาณ 2562
[10 ตุลาคม 2562]
32.
    หนังสือ NFPA 101 current edition:2015
[23 สิงหาคม 2560]
    ปี 2018 สำนักหอสมุดฯ บอกรับ NFPA Online ไว้ให้บริการแล้ว
[28 พฤศจิกายน 2560]
33.
    หนังสือ ASME มาตรฐาน BPE BioProcessing
[10 สิงหาคม 2560]
    กองหอสมุดฯ จัดซื้อมาไว้ให้บริการแล้ว
[8 เมษายน 2564]
หน้าที่  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12  

   

Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster
This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7285
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, April 30, 2018 5:00 PM