พิมพ์ชื่อสิ่งพิมพ์ที่ต้องการ         หรือ
เลือกประเภทสิ่งพิมพ์ที่ต้องการ  

หมายเหตุ
    อ่านบทความฉบับเต็ม ให้คลิกที่รายชื่อสิ่งพิมพ์หรือรูปภาพ

ลำดับที่ 31 - 45 จากทั้งหมด 254 รายการ

ลำดับ
รายชื่อสิ่งพิมพ์
1
พศ.สาร ปีที่ 6 ฉบับที่ 65 เดือน มีนาคม 2557 
จัดทำโดย .. พศ.  

   
2
แผ่นพับ การออกใบรับรองสินค้าวัสดุสัมผัสอาหารเพื่อการส่งออก 
จัดทำโดย .. คณะทำงาน วศ.  

   
3
แผ่นพับ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
จัดทำโดย .. คณะทำงาน วศ.  

   
4
แผ่นพับ ศูนย์แก้ไขปัญหาสารปนเปื้อนในน้ำที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ 
จัดทำโดย .. คณะทำงาน วศ.  

   
5
แผ่นพับ น้ำอุปโภคบริโภค 
จัดทำโดย .. คณะทำงาน วศ.  

   
6
แผ่นพับ ศูนย์ทดสอบและเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค 
จัดทำโดย .. คณะทำงาน วศ.  

   
7
แผ่นพับ กรมวิทยาศาสตร์บริการกับการพัฒนายกระดับสินค้า OTOP (ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ) 
จัดทำโดย .. คณะทำงาน วศ.  

   
8
แผ่นพับ กรมวิทยาศาสตร์บริการกับการพัฒนายกระดับสินค้า OTOP (ผลิตภัณฑ์ปลาส้ม) 
จัดทำโดย .. คณะทำงาน วศ.  

   
9
แผ่นพับ กรมวิทยาศาสตร์บริการกับการพัฒนายกระดับสินค้า OTOP (การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการในภูมิภาค) 
จัดทำโดย .. คณะทำงาน วศ.  

   
10
แผ่นพับ กรมวิทยาศาสตร์บริการกับการพัฒนายกระดับสินค้า OTOP (สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร) 
จัดทำโดย .. คณะทำงาน วศ.  

   
11
แผ่นพับ กรมวิทยาศาสตร์บริการกับการพัฒนายกระดับสินค้า OTOP (ถ่านอัดแท่ง) 
จัดทำโดย .. คณะทำงาน วศ.  

   
12
แผ่นพับ กรมวิทยาศาสตร์บริการกับการพัฒนายกระดับสินค้า OTOP (ผลิตภัณฑ์เซรามิกและผลิตภัณฑ์จักสาน) 
จัดทำโดย .. คณะทำงาน วศ.  

   
13
พศ.สาร ปีที่ 6 ฉบับที่ 64 เดือน กุมภาพันธ์ 2557 
จัดทำโดย .. พศ.  

   
14
พศ.สาร ปีที่ 6 ฉบับที่ 63 เดือน มกราคม 2557 
จัดทำโดย .. พศ.  

   
15
พศ.สาร ปีที่ 6 ฉบับที่ 62 เดือน ธันวาคม 2556 
จัดทำโดย .. พศ.  

   

หน้าที่ 1|2|[3]|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15 จาก 17


   
วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
บทความวิทยุกระจายเสียง
วารสารผลงานวิชาการ
Bulletin of Applied Sciences
บทความสาระน่ารู้
เอกสารเผยแพร่
เอกสารประกอบการฝึกอบรม
สืบค้นเอกสารทางวิชาการ
สืบค้นเอกสารผลงานที่เสนอประเมิน
สิ่งพิมพ์ของ วศ. ในอดีต
รายชื่อโครงการวิจัยปี 55-ปัจจุบัน (Intranet)
สืบค้นบทความที่บุคลากร วศ.
เป็นผู้เรียบเรียงไว้ทุกประเภท
เช่น สาระน่ารู้ บทความวิทยุ
บทความจากวารสาร วศ.
โดยพิมพ์ชื่อเรื่องหรือชื่อผู้เรียบเรียง
ที่ต้องการลงในช่องว่าง แล้วคลิก
ตกลง
ข้อมูลข่าวสารของราชการ วศ.
 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สำนักหอสมุดฯ
ชื่อย่อหน่วยงาน
คม.
-โครงการเคมี
ทช.
-สำนักเทคโนโลยีชุมชน
บร.
-สำนักบริหารและรับรอง
 ห้องปฏิบัติการ
พร.
-กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
พศ.
-สำนักพัฒนาศักยภาพนัก
 วิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ
ฟว.
-โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม
วช.
-โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
สท.
-สำนักหอสมุดและศูนย์
 สารสนเทศวิทยาศาสตร์
 และเทคโนโลยี
สล.
-สำนักงานเลขานุการกรม

 

สถิติจาก truehits.net


   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Wednesday, March 18, 2020 8:44 PM